תנ”ך

להוריד השיעור למחשב, תעבירו הסמן על הקישור, קליק ימני בעכבר ובחרו שמירת קישור בשם
 1. יהושע פרק כב – יהושע פרק כד – הרבנית נעמה טורם (פורמט m4a)
 2. שופטים פרקים א עד ה – הרבנית חגית אלרם (פורמט m4a)
 3. שופטים פרקים ו עד יב – הרבנית נעמה טורם  (קישור לפורמט m4a)
 4. שופטים פרקים יג עד הסוף – הרבנית נעמה טורם
 5. הקדמה לשמואל – הרבנית שרה אליאסף
 6. פרקים ראשונים לשמואל – עינת שיינמן
 7. פרקים ח- יד בשמואל – הרבנית טל רחמני
 8. פרקים כב – כט בשמואל – הרבנית חגית אלרן
 9. פרקים כה – לא בשמואל – הרבנית חגית אלרן
 10. פרקים יד – כא בשמואל ב – הרבנית חנה בלוך והרבנית לפיד
 11. סיום שמואל – הרבנית חיה וישליצקי
 12. הקדמה לספר מלכים – הרבנית שרה אליאסף
 13. מלכים א, פרקים א-ז הרבנית חגית אלרן
 14. מלכים א, פרקים ח-יד – עינת שיינמן
 15. מלכים א, פרקים טו-כב – רבנית טל רחמני
 16. מלכים ב, פרקים א-ז – רבנית חיה וישליצקי
 17. מלכים ב, פרקים ח – י”ד – רבנית נעמי בן נתן
 18. מלכים ב, פרקים ט”ו והלאה – רבנית נעמי בן נתן
 19. מלכים ב פרקים יח – כ – רבנית נעמי בן נתן
 20. מלכים ב פרקים כ – כה – רבנית נעמי בן נתן
 21. הקדמה לישעיהו – רבנית לנדאו
 22. ישעיהו פרקים א עד ז – רבנית אחינועם ברקו
 23. ישעיהו פרקים ח עד יד – עינת שיינמן , ורבנית טל רחמני
 24. ישעיהו פרקים י”ד – כ”א – עינת שיינמן
 25. ישעיהו פרקים כ”ט -לה – עינת שיינמן
 26. ישעיהו פרקים ל”ו עד מ”ב – עינת שיינמן
 27. רבנית טל רחמני – למגילת אסתר
 28. ישעיהו פרקים מ”ג – מ”ט – עינת שיינמן
 29. ישעיהו פרקים נ – נ”ז – עינת שיינמן
 30. ישעיהו פרקים נ”ג – נ”ט – עינת שיינמן
 31. ישעיהו פרקים ס – ס”ו – עינת שיינמן
 32. ירמיהו פרקים א – ז חלק א – עינת שיינמן
 33. ירמיהו פרקים א- ז חלק ב – עינת שיינמן
 34. ירמיהו פרקים ח – י”ד –  רבנית ח. וישליצקי
 35.  ירמיהו פרקים ט”ו – כ”א – רבנית טל רחמני
 36. ירמיהו פרקים כ”ב – כ”ט – רבנית חגית אלרן
 37. ירמיהו פרקים ל’ – ל”ה – רבנית טל רחמני
 38. ירמיהו פרקים ל”ו  – מ”ב – רבנית חגית אלרן
 39. ירמיהו פרקים מ”א עד הסוף – רבנית חגית אלרן
 40. מבוא ומבט כללי לספר יחזקאל – רבנית חגית אלרן
 41. יחזקאל פרקים א – ז , עינת שיינמן
 42. יחזקאל פרקים ח – יד, עינת שיינמן
 43. יחזקאל פרקים ט”ו – כ”א , עינת שיינמן
 44. יחזקאל פרקים כ”ב – כ”ח, עינת שיינמן
 45. יחזקאל פרקים כ”ט – ל”ה , עינת שיינמן
 46. יחזקאל פרק ל”ו , עינת שיינמן
 47. יחזקאל פרקים ל”ז – ל”ט, עינת שיינמן
 48. יחזקאל פרקים מ – מ”ח, עינת שיינמן
 49. הושע פרקים א – ז, רבנית טל רחמני
 50. הושע פרקים ח – י”ד, רבנית טל רחמני
 51. עמוס פרקים א – ג, רבנית טל רחמני
 52. עמוס פרקים ד – ט, רבנית טל רחמני
 53. עמוס הפרק האחרון (ט) , ועובדיה, רבנית טל רחמני
 54. יונה פרקים א – ג, רבנית טל רחמני
 55. מיכה פרק ג עד הסוף – רבנית טל רחמני
 56. מגילת אסתר פרקים א – ג , רבנית טל רחמני
 57. ענייני מגילת אסתר, רבנית טל רחמני, ורבנית ברוריה
 58. חבקוק, עינת שיינמן
 59. צפניה, עינת שיינמן
 60. חגי, רבנית חגי אלרן
 61. זכריה פרקים א – ד, חלק א, וחלק ב – עינת שיינמן
 62. זכריה פרקים ה – ח, חלק א  וחלק ב – עינת שיינמן
 63. רות – נאורה א. מורשת
 64. זכריה פרק ט – י”ד, חלק א, חלק ב, חלק ג -עינת שיינמן
 65. מלאכי – ברוריה שרשבסקי
 66. הקדמה לתהלים ופרקים א- ג, עינת שיינמן
 67. תהלים, פרקים ד – ז, רבנית טל רחמני
 68. תהלים, פרקים ח’,ט’, רבנית טל רחמני
 69. תהלים, פרקים י – ט”ז, עינת שיינמן
 70. תהלים, פרקים י”ז – י”ט, עינת שיינמן
 71. תהלים, פרקים כ”ז, כ, כ”א, רבנית טל רחמני
 72. תהלים, פרקים כ”ב, כ”ג, עינת שיינמן

אגדות חז”ל

שיעורי הרבנית חנה טאו ע”ה