תנ”ך

להוריד השיעור למחשב, תעבירו הסמן על הקישור, קליק ימני בעכבר ובחרו שמירת קישור בשם
 1. יהושע פרק כב – יהושע פרק כד – הרבנית נעמה טורם (פורמט m4a)
 2. שופטים פרקים א עד ה – הרבנית חגית אלרם (פורמט m4a)
 3. שופטים פרקים ו עד יב – הרבנית נעמה טורם  (קישור לפורמט m4a)
 4. שופטים פרקים יג עד הסוף – הרבנית נעמה טורם
 5. הקדמה לשמואל – הרבנית שרה אליאסף
 6. פרקים ראשונים לשמואל – עינת שיינמן
 7. פרקים ח- יד בשמואל – הרבנית טל רחמני
 8. פרקים כב – כט בשמואל – הרבנית חגית אלרן
 9. פרקים כה – לא בשמואל – הרבנית חגית אלרן
 10. פרקים יד – כא בשמואל ב – הרבנית חנה בלוך והרבנית לפיד
 11. סיום שמואל – הרבנית חיה וישליצקי
 12. הקדמה לספר מלכים – הרבנית שרה אליאסף
 13. מלכים א, פרקים א-ז הרבנית חגית אלרן
 14. מלכים א, פרקים ח-יד – עינת שיינמן
 15. מלכים א, פרקים טו-כב – רבנית טל רחמני
 16. מלכים ב, פרקים א-ז – רבנית חיה וישליצקי
 17. מלכים ב, פרקים ח – י”ד – רבנית נעמי בן נתן
 18. מלכים ב, פרקים ט”ו והלאה – רבנית נעמי בן נתן
 19. מלכים ב פרקים יח – כ – רבנית נעמי בן נתן
 20. מלכים ב פרקים כ – כה – רבנית נעמי בן נתן
 21. הקדמה לישעיהו – רבנית לנדאו
 22. ישעיהו פרקים א עד ז – רבנית אחינועם ברקו
 23. ישעיהו פרקים ח עד יד – עינת שיינמן , ורבנית טל רחמני
 24. ישעיהו פרקים י”ד – כ”א – עינת שיינמן
 25. ישעיהו פרקים כ”ט -לה – עינת שיינמן
 26. ישעיהו פרקים ל”ו עד מ”ב – עינת שיינמן
 27. רבנית טל רחמני – למגילת אסתר
 28. ישעיהו פרקים מ”ג – מ”ט – עינת שיינמן
 29. ישעיהו פרקים נ – נ”ז – עינת שיינמן
 30. ישעיהו פרקים נ”ג – נ”ט – עינת שיינמן
 31. ישעיהו פרקים ס – ס”ו – עינת שיינמן
 32. ירמיהו פרקים א – ז חלק א – עינת שיינמן
 33. ירמיהו פרקים א- ז חלק ב – עינת שיינמן
 34. ירמיהו פרקים ח – י”ד –  רבנית ח. וישליצקי
 35.  ירמיהו פרקים ט”ו – כ”א – רבנית טל רחמני
 36. ירמיהו פרקים כ”ב – כ”ט – רבנית חגית אלרן
 37. ירמיהו פרקים ל’ – ל”ה – רבנית טל רחמני
 38. ירמיהו פרקים ל”ו  – מ”ב – רבנית חגית אלרן
 39. ירמיהו פרקים מ”א עד הסוף – רבנית חגית אלרן
 40. מבוא ומבט כללי לספר יחזקאל – רבנית חגית אלרן
 41. יחזקאל פרקים א – ז , עינת שיינמן
 42. יחזקאל פרקים ח – יד, עינת שיינמן
 43. יחזקאל פרקים ט”ו – כ”א , עינת שיינמן
 44. יחזקאל פרקים כ”ב – כ”ח, עינת שיינמן
 45. יחזקאל פרקים כ”ט – ל”ה , עינת שיינמן
 46. יחזקאל פרק ל”ו , עינת שיינמן
 47. יחזקאל פרקים ל”ז – ל”ט, עינת שיינמן
 48. יחזקאל פרקים מ – מ”ח, עינת שיינמן
 49. הושע פרקים א – ז, רבנית טל רחמני
 50. הושע פרקים ח – י”ד, רבנית טל רחמני
 51. עמוס פרקים א – ג, רבנית טל רחמני
 52. עמוס פרקים ד – ט, רבנית טל רחמני
 53. עמוס הפרק האחרון (ט) , ועובדיה, רבנית טל רחמני
 54. יונה פרקים א – ג, רבנית טל רחמני
 55. מיכה פרק ג עד הסוף – רבנית טל רחמני
 56. מגילת אסתר פרקים א – ג , רבנית טל רחמני
 57. ענייני מגילת אסתר, רבנית טל רחמני, ורבנית ברוריה
 58. חבקוק, עינת שיינמן
 59. צפניה, עינת שיינמן
 60. חגי, רבנית חגי אלרן
 61. זכריה פרקים א – ד, חלק א, וחלק ב – עינת שיינמן
 62. זכריה פרקים ה – ח, חלק א  וחלק ב – עינת שיינמן
 63. רות – נאורה א. מורשת
 64. זכריה פרק ט – י”ד, חלק א, חלק ב, חלק ג -עינת שיינמן
 65. מלאכי – ברוריה שרשבסקי
 66. הקדמה לתהלים ופרקים א- ג, עינת שיינמן
 67. תהלים, פרקים ד – ז, רבנית טל רחמני
 68. תהלים, פרקים ח’,ט’, רבנית טל רחמני
 69. תהלים, פרקים י – ט”ז, עינת שיינמן
 70. תהלים, פרקים י”ז – י”ט, עינת שיינמן
 71. תהלים, פרקים כ”ז, כ, כ”א, רבנית טל רחמני
 72. תהלים, פרקים כ”ב, כ”ג, עינת שיינמן
 73. תהלים, פרקים כ”ד- כ”ו, רבנית טל רחמני
 74. תהלים, פרק כח, פרק קמ”ד, עינת שיינמן
 75. תהלים, פרק כ”ט, פרק ל’, עינת שיינמן
 76. תהלים פרקים ל”ב, ל”ג, ל”ד, עינת שיינמן
 77. תהלים פרקים ל”ד, ל”ה, ל”ו  עינת שיינמן
 78. תהלים פרק ל”ח – פרק מ       עינת שיינמן
 79. תהלים פרקים מב – מה                עינת שיינמן
 80. תהלים פרקים נ, נא              עינת שיינמן
 81. תהלים פרקים נא, נב           רבנית טל רחמני
 82. תהלים פרקים נד, נה           רבנית טל רחמני
 83. תהלים פרק ס”ג                   עינת שיינמן
 84. תהלים פרקים ס”ד עד ס”ז     עינת שיינמן
 85. תהלים פרקים ס”ח, ס”ט              עינת שיינמן
 86. תהלים פרקים ע – ע”ב                 עינת שיינמן
 87. תהלים פרקים ע”ג – ע”ז        עינת שיינמן
 88. תהלים ע”ח – פ                          עינת שיינמן

אגדות חז”ל

שיעורי הרבנית חנה טאו ע”ה